[Spilperson] Daniel Mbeki

Her er endnu en af vore skraldemænd:

Daniel Mbeki

Baseline Human, ex-betjent fra Sydafrika

Evner

 • Kraft 4
 • Fornuft 4
 • Intuition 3

Færdigheder

 • Uøvet (0): Reagere (I)
 • Kompetent (1): Computeroperation (F), Føre landbaserede fartøjer (K), Atletik (K), Skelne sandheden (I), True (K)
 • Øvet (2): Modstå (F), Udholde (K)
 • Mester (3): Infanteri (K)
 • Stormester (4):

Memer:

 • Viljesvag overfor memer
 • Eds-memet (aldrig mere give efter for memer)

(Se Daniels memer her. Bemærk, at den måde Daniels memer fungerer på, vil give ham XP om han følger et meme eller hvis han modstår memet).

Teknologi:

 • Bioteknologi: Reservehjerte (Ved at spendere en runde med at handle defensivt i lade dette gøre ondt vil al “skaden falde ned” (hvilket normalt først sker efter konflikten)).

Udstyr:

10mm pistol (+1 skade i kamp)

[Spilperson] Charles “Pilot” Walker

Ingen rumskibe uden piloter, ergo:

Charles “Pilot” Walker

Transhuman Human (“Spacer” bioupgrade), rumfærgepilot med tre ekskoner (en i hver rumhavn …)

Evner

 • Kraft 3
 • Fornuft 3
 • Intuition 5

Færdigheder

 • Uøvet (0): Modstå (F)
 • Kompetent (1): Udholde (K), Astrogation (F), 0G-aktiviteter (K), Complex Crafts (Mechanic), Infanteri (K), Veltalenhed (I)
 • Øvet (2): Reagere (I), Føre rumfartøjer (F), Forføre (I)
 • Mester (3):
 • Stormester (4):

Memer:

 • Misbruger-memet (Charles er afhængig Virtual Reality-underholdning)
 • Ekskonernes meme (Charles har fire ekskoner, en på hver sin planet)

(Charles’ memer kan findes her)
Teknologi:

 • Bioteknologi: “Spacer” (genterapeutisk forbedring) (Bonusterning i konflikter, der har med overlevelse i rummet at gøre: 0G, accelerationstolerance, resistens overfor baggrundsstråling).
 • Værbar KI – Specialist [Føre Rumskib i “høj” atmosfære] (må bruge ekstra point fra Fornuftpuljen til Føre rumfartøjer i tæt kredsløb om planeter).

Udstyr:

Rumdragt med specialdesignet hjelm (+2 beskyttelse mod kraftige lysglimt, +1 skade til at se ting i mørke [infrarødt, telezoom])

[Spilperson] Hu Lin Tang

Her er den kinesiske marsbetjent.

Hu Lin Tang

Yousheng Paramenneske, eks-gunjin

Evner

 • Kraft 4
 • Fornuft 3
 • Intuition 4

Færdigheder

 • Uøvet (0):
 • Kompetent (1): Udholde (K), Modstå (F), Computeroperation (F), Computerhacking (F), Intimidere (K), Indbrud (K), Føre landbaserede fartøjer (K), Atletik (K)
 • Øvet (2): Reagere (I), Infanteri (K)
 • Mester (3):
 • Stormester (4):

Memer:

 • Misbruger-memet (narkotika)
 • Memet om den udstødte

(Memerne kan ses beskrevet her)

Teknologi:

 • Bioteknologi: Yousheng Paramenneske (Bonusterning til overlevelse på Mars og lignende miljøer – tynd atmosfære, lav tyngdekraft etc.)
 • Værbar KI – Database
 • Biometrisk våbengreb

Udstyr:

Elektronisk dirk (+2 skade mod elektroniske låse ved indbrudsforsøg)

[Spilperson] Oscar Linden, Hazmatekspert

Og her har vi så Mr. Burkes underordnede.

Oscar Linden

Genefixed Human, tidl. ekspert i NBC-krigsførsel.

Evner

 • Kraft 3
 • Fornuft 4
 • Intuition 4

Færdigheder

 • Uøvet (0): Reagere (I)
 • Kompetent (1): Udholde (K), 0G-aktiviteter (K), NBC-krigsførsel (F), Computeroperation (F), Overlevelse (K), Første hjælp (F)
 • Øvet (2): Modstå (F), Komplekse håndværk (Elektro-ingeniør) (F), Infanteri (K),
 • Mester (3):
 • Stormester (4):

Memer

 • Fobi-memet (stråling)
 • Transhuman-memet

(Hazmat Senior koordinator Linden optjener XP hver gang han udviser sin angst over for stråling, og hver gang han har mulighed for at forbedre sin kroplink til memer)

Teknologi

 • Teknologi: Værbar intelligens – Database
 • Bioteknologi: Nanosværm “Vogter”(renser lungerne, plejer leveren og bekæmper fremmedlegemer. Bonusterning i konflikter om overlevelse – mod toksiner, stråling, gasser og des lige).

(Bemærk, at Genefixed Human her ikke er blevet til en teknologi. Fordelen er umiddelbart for lille til at blive omsat til en spilmekanisk bonus – kun GURPS rigt detaljerede og fintfølende regelsystem kan få alle detaljerne med, men til gengæld er der mindre regnskabsføring)

Udstyr

10mm pistol (+1 skade i kamp)

[Spilperson] Mr. Burke

For en god ordens skyld, er her et eksempel på en spilperson skabt med De ny regler.

Mr. Burke

Informorph (SAI-6) i en generisk bioroid.

Evner

 • Kraft 3
 • Fornuft 5
 • Intuition 3

Færdigheder

 • Uøvet (0): Skelne sandheden (I), Prange (I)
 • Kompetent (1): Modstå (F), Computerhacking (F), Bureaukrati (F), Diplomati (F), Reagere (I)
 • Øvet (2): Udholde (K), Computerprogrammering (F), Kampsport (Judo) (K)
 • Mester (3):
 • Stormester (4):

(Det har kostet Mr. Burke 3 Fremskridt at købe Kampsport (Judo) på Øvet niveau, og 1 Fremskridt at hæve Reagere fra Uøvet til Kompetent. Det er gratis at sætte færdigheder på Uøvet niveau – dette er ikke det samme, som at man automatisk kan dem, det giver sig selv at nogle færdigheder kræver træning, mens andre er intuitive).

Memer:

 • Chauvinist-memet (Bio Sapients)
 • Loyalitets-memet (Fonden)
 • Pacifist-memet

(Så Mr. Burke optjener XP, når han diskriminerer sine menneskemedarbejdere, når han ikke skader dem, og hver gang han fremmer Fondens saglink til memerne).

Teknologier:

 • Bioteknologi: Bioroid-krop (+1 beskyttelse i konflikter, hvor den forstærkede krop har en fordel).
 • Teknologi: Kunstig Intelligens (SAI-6) (Bonusterning til konflikter, hvor det matematiske sind har en fordel overfor biologiske sind; besidder desuden telekommunikation, internetopkobling og muligheden for at få lavet backups).

(Begge disse teknologier er lidt abstrakte i forhold til en del af de andre teknologier. Med kun sætning er det svært at opsummere, at Mr. Burkes krop er designet til at leve længere, udholde mere stress, tåle 0G og ignorere sygdomme. På samme vis er Mr. Burkes sind fremmedt over for det menneskelige sind – han er en superkompetent, selvbevidst computer, og han kan derfor håndtere alle sine beregninger uden en lommeregner).

Udstyr:

Electrolaser (+1 skade i konflikter mod levende væsner, hvis Mr. Burke forsøger pacificere dem i stedet for at skade dem).

Rummets skraldemænd

Jeg har to gange tidligere omtalt kampagnen. I det ene oplæg kommer jeg med en præsentation af vores kampagne og de første spilpersoner i kampagnen: Kredsløb i forfald.

Affald i kredsløb

Tillad mig kort at opsummere:

Fonden opretholder en simpel station i kredsløb om jorden. Stationen er oprindeligt en asteroide, som er blevet anbragt i et fast kredsløb, udhulet og forseglet, så man kan opholde sig den. Der er ingen tyngdekraft på basen, og den er primært at betragte som et værksted, som en “boreplatform”, hvor man er udstationeret i nogle måneder af gangen og tjener styrtende med penge under barske arbejdsvilkår.

De ansatte arbejder med at rydde kredsløbene omkring jorden for “affald” – rester af satellitter, fragmenter fra krigen mellem Kina og Transstillehavs Socialist Alliancen (TSA) (en sammenslutning af infosocialistiske stater) i 2084-2085 eller bare generelt ting, der er blevet efterladt i kredsløb omkring jorden, og som nu udgør en fare for rumskibe, stationer og satellitter.

printo53-copy.jpg

Basens manager er Mr. Burke, der er en repræsentant for Fonden. Mr. Burke er en Sapient Artificial Intelligence downloaded i en Bioshell – med andre ord en kunstig intelligens anbragt i en kunstigt skabt biologisk krop.

Blandt basens personale er Senior Hazmat Assitant Oscar Linden og hans to Junior Hazmat Assitents Hu Ling Tang og Daniel Mbeki, foruden nogle teknikere, der vedligeholder basen, og nogle piloter, der fragter besætninger frem og tilbage.

En hjælpende hånd

For kort tid henvendte Terrell-Dieskau Corp. sig til Fonden, da de havde ikke modtaget et standard kommuniké fra deres station, Vandegrift-stationen, i 72 timer, og de bad Fonden om assistance, da Terrell-Dieskau ikke selv havde nogen rumskibe i umiddelbar nærhed.

Oscar Linden og hans besætning var netop kommet tilbage til deres base, da Mr. Burke kom ombord på deres skib, og straks bad dem forlade dokken for at tage over til Terrell-Dieskaus station, hvor de mødtes med den lokale repræsentant, Assistant vice president for space operations Jens Dietrich, og hans noget yngre, men meget kønne assistent, junior executive Madison Haley.

Jens Dietrich forklarer, at Vandegrift er en forskningsstation, der forsker i bioteknologi for korporationens kosmetikdivision. De har ikke modtaget nogen rutinerapport i 72 timer fra Vandegrift-stationen, og vil derfor sende nogen ud for at kontrollere om radioen fungerer, som den skal, og om alt er ok på stationen. Uheldigvis har de ikke selv nogen skibe i umiddelbar nærhed, hvorfor at Fonden har stillet sit til rådighed. Mr. Burke og hans mænd skal assistere Madison Haley i at sikre sig at alt er ok på Vandegrift-stationen.