Menneskejagt-pointtavlen

Menneskejagt-pointtavlen skal afspejle, hvor tæt J.T.Mitchell og hans besætning er på, at nå dagens/episodens/spilgangens mål.

På pointtavlen fastsættes et (del)mål for Menneskejagt-kapitlet. Delmålet kan være et finde en af den forsvundne Nicklas’ venner, at finde et afgørende spor eller at komme meget tæt på Nicklas eller få chancen for at fange ham. Delmålet fastsættes før hver spilgang.

Regler

 • For at rykke brikken på pointtavlen frem, skal der betales 1 Xp fra en spiller.
 • Samme spiller må ikke betale to gange i træk.
 • Ved bestemte felter udløses muligheden for en specialscene eller en bonus.
 • Når brikken når i mål, slutter dagens spilgang med en scene, der rummer dagens mål.
 • Antallet af felter på tavlen er betinget af antallet af spillere per spilgang.

[DNR] Bekendelsesscener

Bekendelsesscener er korte scener, der skydes ind midt i andre scener, for dels at komme med en kommentar til den anden scene, og dels optjene XP eller erhverve sig en bonusterning til den anden scene.

I Realityshows er der sekvenser, hvor deltagerne alene med kameraet udtaler sig om de andre deltagere bag deres ryg. En bekendelsesscene er en scene, hvor en spilperson skal forestilles at udtale sig til kameraet bag de andre spilpersoners rygge. Scenen skydes ind midt i en anden scene, og skal forestille at være en sekvens, der er optaget tidligere og som bliver klippet ind midt i begivenhederne.

I kapitlet Menneskejagt følger vi et hold menneskejægere, der intrigerer imellem hinanden, og deres udtalelser om hinanden bliver klippet ind i midt i episoderne for at skærpe dramaet for publikum.

Regel

 • Erklær en bekendelsesscene midt i en scene, typisk lige før et terningrul.
 • Udspil scenen, hvor spilpersonen udtaler sig intrigant om en anden spilperson, som er til stede i scenen.
 • Opnå 1 XP, hvis der ikke er en konflikt, eller opnå en bonusterning til næste terningrul, hvis der er en konflikt.
 • Max en bekendelsesscene pr. scene

GURPS vs Det nye regelsystem

I GURPS er der en mængde forskellige fordele (advantages), man kan købe til vekslende mængder af point. En god fordel koster mere end en mindre god fordel – og disse fordele kan sammensættes til “pakker”, hvis samlede sum matcher fordelenes pointværdier. En bioroide, som xenocoppen, er derfor en pakke med fordele, der giver øgede kampreflekser, større stamina og hurtighed, et godt udseende og en god stemme.

I DNR er der en enhedspris for alle fordele (teknologier), og fordelene kompenserer for deres vekslende effektivitet ved at have en bred eller en smal applikation, eller ved at koste et antal evneterninger at aktivere. Derfor kan det være svært at omregne en fordelspakke fra GURPS til DNR, da de mange forskellige fordele og deres meget forskellige applikation kan være svær at omregne til en generel DNR fordel. Skal en pakke som xenocoppen matche GURPS-udgaven skal der essentielt købes flere forskellige DNR-fordele.

Det er der ikke nødvendigvis ressourcer til at gøre, når man skaber spilpersonen, men det problem løses ved, at der undervejs købes flere supplerende fordele, typisk når de skal tages i anvendelse. Dvs. at først i det øjeblik, det blive relevant at købe fordelen “Bioteknologi: bioroideudseende – velskabt”, skal der spenderes det nødvendige fremskridt. I GURPS fordrer systemet, at det hele købes på forhånd.

[DNR] Genopfriskningsscener: Blogging

Dette er en variant til de almindelige genopfriskningsregler.

Når en person blogger eller på lignende vis deler sine indre tanker med andre på nettet, f.eks. gennem slinks eller monologer foran webkameraet, kan dette spilles som en genopfriskningsscene. Der foretages en monolog for spilpersonen, og andre spillere har mulighed for at agere diverse personer fra nettet, som kommer med kommentarer til indlægget.

[DNR] Omdømme-teknologi og -færdigheder

Færdigheder

Omdømme-færdigheden (Intuition)

Denne færdighed afspejler vedligeholdelse og anvendelse af virtuelle omdømme-netværk, såsom twiddle, weltspiel, third life, personabook osv.

 • Færdigheden kan anvendes en gang pr. Genopfriskningsscene, og den danner en pulje af Omdømme-terninger. Puljen kan spenderes med de rette former for Teknologier.
 • Færdigheden kan anvendes i konflikter, hvor status og omdømme spiller en rolle.

Teknologier

Teknologi: Omdømme-netværk (status)

Med denne teknologi kan Omdømme-terninger bruges i sociale konflikter, hvor man anvender sin status mod andre, eller man bruger deres status imod dem selv. Gennem omdømme-færdigheden kan man skabe en pulje af omdømme-terninger, og disse omdømme-terninger kan spenderes i konflikter via denne teknologi som bonusterninger.

Teknologi: Omdømme-netværk (forbindelser)

Med denne teknologi kan terninger fra Omdømme-puljen anvendes til at fortælle bipersoner i spil, som man har kontakt til via sit omdømme-netværk. Jo mere betydelig bipersonen er, eller des bedre færdigheder bipersonen besidder, des flere terninger koster det at bringe personen i spil (som udgangspunkt koster en biperson fra 1 – 4 terninger).

Teknologi: Omdømme-netværk (ostrakisme)

Ved at spendere Omdømme-terninger kan man afskære en person fra dennes sociale netværk gennem flamewars, smædekampagner og des lige, hvilket kan betyde tab af hjælp fra allierede eller tab af social anseelse i sociale konflikter.

 • Spendér 3-5 omdømme-terninger til at afskære en person fra at få hjælp fra en anden person eller gruppe.
 • Spendér 2 omdømme-terninger til at give personen en straf-terning i sociale konflikter, da denne via smædekampagner har fået svækket sin sociale status.

Teknologi: Omdømme-netværk (seks grader)

Alle kender alle, eller også kender man nogen, som kender nogen. Gennem de sociale netværk kender man nogen, som kender nogen, som kender præcis den person, som man lige har mødt.

 • Spendér 1-4 omdømme-terninger til at etablere en relationskæde til en given birolle, som allerede er introduceret (herved adskiller teknologien sig fra (forbindelser), da den introducerer nye bipersoner).

[DNR] Memer fra Los Angeles

Omdømme-netværk (Meta-meme)

Du er koblet på et eller flere omdømme-netværk, som du anvender til at vurdere andre mennesker ud fra.

 • 1XP: Fortæl i en scene, hvordan du anvender dit omdømme-netværk til at vurdere en anden person.
 • 3XP: Hver gang en anden persons status i vedkommendes omdømme-netværk påvirker din opførsel markant over for vedkommende.
 • 10XP: Kobl dig af omdømme-netværket.

Virtuelle tags (Meta-meme)

Du anvender en eller anden form for teknologi, der lader dig se virtuelle tags – det kan være kybernetiske øjen, Værbare med brille displays og lignende – og de virtuelle tags er en vigtig del af din hverdag.

 • 1XP: Fortæl i en scene, hvordan du interagerer med de virtuelle tags.
 • 3XP: Hver gang dit liv formes markant af de virtuelle tags.
 • 10XP: Hold op med at anvende virtuel-tag teknologi.

Hver spilperson besidder de to meta-memer.

[DNR] Netværksscener

En stor del af det 22. århundrede er virtuelt. Folk i 5.bølge landene (fremtidens første verdens lande) besidder almindeligvis en værbar, som dels rummer en KI, der tager sig af at surfe på nettet og assistere med sin viden, og dels rummer et brille-display, som ligger virtuelle tags ned over de ting, man kigger på.

Man mødes fortsat i virtuelle fora, lever Second Life-liv og spiller gigantiske online spil, og derigennem møder andre mennesker. Det gøres ved at man spiller “mellem-scener”, hvor spillerne introducerer sladder og rygter. De gode rygter og den gode sladder flyder over i de almindelige scener, og er således et fora for at forhandle nye ideer mellem spillerne.

En netværksscene kan spilles mellem to almindelige scener. Den, der sætter scenen, fortæller, i hvilket virtuelt rum handlingen udspiller sig og inviterer de andre spillere til at deltage med en af deres virtuelle stemmer.

En virtuel stemme er en biperson, som vi alene møder gennem dennes internetalias. Vi ved ikke, om vi har mødt vedkommende på gaden eller ej, men vi ved, at vedkommende har hørt om vores protagonister og deres situation. Hver spiller skal generere to-fire virtuelle stemmer, og hver spiller må være aktiv i en scene med en af disse stemmer. En virtuel stemme er enten et menneske, en bioroide, en KI eller et digitaliseret menneske, men kun sjældent opløftede dyr.

Hver spiller, der deltager i en netværksscene, må tildele en af sine spilpersoner 1 XP.


[DNR] Venfo-teknologi

Viden er en svær en, særligt når det gælder emner, som det er svært at besidde fakta omkring, særligt i en verden, hvor ting kan redigeres og forfalskes på særdeles overbevisende måder. I stedet sender du din KI ud og spørge dine venners KI’ere om dine venners holdning til en sag. Har andre hørt om kuppet i Kazakhstan og tror de på, at det skyldes ultra-nationalister støttet af den russiske regering? Efter nogle sekunders spørgetid kommer din KI tilbage med svar, og den fortæller dig kort om dine venners holdninger til emnet. Ud fra svarende kan du vurdere din egen holdning til emnet.

Særlige spørgsmål kan testes i særlige netværk. For antikhistorikere er der et antikhistoriker-netvæk, som man kan stille spørgsmål omkring forskningsmæssige problemstillinger osv.

Reglen: Beskriv hvordan Venfo-netværket indhenter svar om et emne og få en bonusterning til en relateret konflikt. Denne form for bonusterninger vil hovedsageligt have relevans i sociale konflikter og i informationssøgninger. Den har ingen effekt i kamp.

[DNR] Memer fra Nairobi

Ensemble-memet (metameme)

– I din færd møder du andre mennesker, som atter møder hinanden på kryds og tværs.

 • 1 XP hver gang din spilperson er i en scene med en anden, der har Ensemble-memet.
 • 2 XP hver gang din spilperson udsætter en anden, der har Ensemble-memet, for vanskeligheder.
 • 5 XP hver gang en anden med Ensemble-memet skaber alvorlige vanskeligheder for din spilperson socialt, psykisk eller fysisk.
 • 10 XP: Ophør med at omgås andre, der har Ensemble-Memet.

Social Transition Stress Disorder-memet

– STSD blev første gang diagnosticeret i 2052. Oprindeligt blev lidelsen kaldt for Cybershell-Shock, da den ofte opstod i mødet med robotter. I dag lider flere millioner på verdensplan af denne kroniske memetiske lidelse. Ofrene er folk fra mere traditionelle samfund, der pludseligt skal omstille sig til et samfund, der er i vedvarende forvandling.

 • 1 XP hver gang du agerer manisk, stresset, depressivt på grund af omstillingspresset.
 • 3 XP hver gang du lider på grund af STSD.
 • 10 XP: Bliv behandlet for STSD, eller acceptér de voldsomme ændringer i din hverdag.

Arbejdsuegnet meme

– Din spilperson har ikke tilegnet sig nogle færdigheder, hvormed han kan sikre sig et fast job, som ikke allerede gøres langt bedre af en bioroid eller cybershell. Din karakter er dømt til evig ledighed og overførselsindkomster.

 • 1 XP hver gang din arbejdsstatus bliver bragt på banen.
 • 3 XP hver gang din arbejdsstatus er en gene for dig, f.eks. du diskrimineres eller udelukkes.
 • 10 XP: Får et arbejde, skifter karriererforløb, bliver arbejdsduelig.

Det offentlige blik-memet

– Din spilperson anvender moderne medieteknologi til frivilligt og ulønnet at dokumentere begivenheder, der har offentlig interesse, og som ofte ikke bliver fanget af de kommercielle medier, for efterfølgende at dokumentere dem på nettet.

 • 1 XP hver gang din spilperson lader sine handlinger blive påvirket af behovet for at dokumentere begivenheder af offentlig interesse.
 • 3 XP hver gang din spilperson udsætter sig selv for unødige risici eller farer for at dokumentere begivenheder af offentlig interesse.
 • 10 XP: Undlad at dokumentere en begivenhed af offentlig interesse eller bliv betalt for dokumentere bestemte hændelser.

Nyhedshund-memet

– Udstyret med moderne medieteknologi er du sendt ud i marken for at dokumentere begivenhederne, som de er ifølge det firma, som betaler din løn.

 • 1 XP hver gang du fremmer dit omdømme som nyhedshund ved at blære dig med det eller lade folk bevidne dine handlinger.
 • 3 XP hver gang du bevidst manipulerer nyheder, undlader at dokumentere dem eller hindrer deres fremkomst, hvis de nyheder er til skade for dit firma eller dets samarbejdspartnere.
 • 10 XP: dokumenter begivenheder, som er i modstrid med dit firmas politik.

Slogger-memet

– Din spilperson har indbygget en UpSlink, hvormed din person kan dokumentere, filme og kommentere sin hverdag. En slogger filmer og kommenterer sin hverdag for derefter at lægge materialet op på sin slink-log.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af dit behov for at dokumentere begivenhederne i dit liv på din slog.
 • 3 XP hver gang din spilperson udsætter sig selv for social, fysisk eller psykisk skade ved at slogge om sit liv.
 • 10 XP: Opdigt begivenheder på din slog eller nedlæg din slog-profil.

Slinkystjerne-memet

– Din spilperson har et UpSlink-implantat, hvormed tanker, følelser og billeder uploades og transmitteres via InVid-shows. Nogle er stjerner i realityshows, andre er med i underholdningsprogrammer, hvor de enten optræder i dramatiske historier eller besøger eksotiske steder og har eksotiske sanseindtryk. Nogle optræder som rapportere, andre som eventyrere.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af behovet for at underholde dit publikum.
 • 3 XP hver gang du fremmer din karriere ved at træde på andre eller ved at eliminere en rival.
 • 10 XP: Læg offentligt din karriere på hylden.

Stormjæger-memet

– Du har dedikeret din karriere og dit liv til “stormporno” – at fremskaffe detaljerede InVid og slinky-billeder fra de mest voldsomme storme op tæt på, helt tæt på.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af behovet for at komme nær en storm og dokumentere den helt tæt på.
 • 3 XP hver gang din spilperson optjener et “sår” ved at dokumentere storme.
 • 10 XP: Læg offentligt din karriere som Stormjæger på hylden.

Sikkiyn-memet

– I Kalifatet er bioroids ufrie. Hvis en bioroid stikker af, sender man en sikkiyn ud for at indfange den og evt. trække den tilbage. Da våbenlovene i Kalifatet er meget strenge, anvender sikkiyn’er knive i deres hverv, som ikke er et prestigefyldt hverv. En sikkiyns aktiviteter er legale i Kalifatet, så længe en sikkiyn kan fremvise en kontrakt på bioroiden. Nogle opgaver fører en sikkiyn langt uden for Kalifatets grænser.

 • 1 XP når du optræder i en scene sammen med en undvegen bioroid eller med et medlem af Al-Mu’aqqibat.
 • 3 XP når du i dit forsøg på at indfange en bioroid eller trække den tilbage, lider skade.
 • 10 XP: Lad en bioroid gå, som du har en kontrakt på.

Opløftet dyr-memet

– Du er et af de mange dyr – typisk delfiner, aber, hunde, katte og blæksprutter – der er blevet opløftet til nær-menneskelig intelligens. De færreste opløftede dyr er helt frie, men nogle menneskeaber og delfiner har fået karrierer som mediepersonligheder.

 • 1 XP hver gang din status, som opløftet dyr kommer på bane.
 • 2 XP hver gang din status bringer dig skade.
 • 5 XP hver gang konsekvenserne af din opløftethed medfører stor lidelse for din spilperson.
 • 10 XP: Opgiv din status som opløftet dyr

Web-afhængig-memet

– Du er afhængig af input og nyheder fra nettet. Der er altid en nyhedsfeed, en slog eller et InVid-show, der lige skal ses.

 • 1 XP hver gang du undlader at udføre et nødvendigt stykke arbejde, fordi du i stedet er på nettet.
 • 3 XP hver gang du undlader at fuldføre en forpligtigelse, ikke fordi omstændighederne hindrede dig, men fordi du brugte tiden på nettet.
 • 10 XP: Afskær dig selv fysisk fra internetadgang indtil du har rettet op på dine svigtede forpligtigelser.

Missionær-memet

– I det 22. århundrede eksisterer der stadig religioner og med nogle religioner kommer der missionærer. Kristne menigheder sender evangelister til Afrika og fra Kalifatet kommer der Alim for at udbrede kristendommen blandt dem, der endnu praktiserer traditionelle religioner.

 • 1 XP hver din spilperson forsvarer sin tro over for andre.
 • 2 XP hver gang din spilperson konverterer en anden til sin tro.
 • 5 XP hver gang troen forsvares, selvom det medfører stor skade for spilpersonen.
 • 10 XP: Din spilperson afsværger sin tro.

Trendjæger-memet

– Du jagter trends- og modefænomener før de bliver trends og mode. Der er store penge i at være på forkant med moden, og nogle firmaer specialiserer sig i at opsøge fænomener før de bliver trends og mode for derefter at markedsføre dem.

 • 1 XP hver gang din karakter er i en scene med et trendfænomen, som endnu ikke er blevet officielt opdaget.
 • 2 XP hver gang din karakter bruger tid og ressourcer på at “opdage” nye trendfænomener eller på at udbrede dem.
 • 5 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for store fare ved at “opdage” eller udbrede nye trends og modefænomener.
 • 10 XP: Lad et “uopdaget” trendfænomen forblive uopdaget.

Tipper-memet

– Du arbejder som meme-udbreder. Du hyres af firmaer til at udbrede reklame-memer gennem direkte kontakt med folk. Du bruger alle kneb for i sociale sammenhænge at udbrede din arbejdsgivers reklamebudskab. Målet er udbrede budskabet uden at modtageren opdager, at denne har været genstand for et reklamebudskab.

 • 1 XP hver gang du får bragt dit reklamebudskab på banen uden at afsløre dig selv som tipper.
 • 2 XP hver gang du får præsenteret dit budskab over for skeptiske folk uden at blive afsløret som tipper.
 • 5 XP hver gang du får præsenteret dit budskab uden at du bliver afsløret som tipper, selvom der ellers er seriøse forsøg på at afsløre dig som tipper.
 • 10 XP: Afsværg offentligt dit hverv.

Og så lige et stykke teknologi, der dukkede op, mens jeg sad og muntrede mig med memerne:
Teknologi: VR-faglært

Ved hjælp af KI og VR-teknologi kan du bestride forskellige håndværk. Så længe programmet er downloaded og kører kan et håndværk bestrides. Hæv en fysisk færdighed fra Uøvet (0) til Kompetent (1) ved midlertidigt at spendere 1 fremskridt på færdigheden. Når færdigheden ikke længere er i brug, sænkes den fra Kompetent (1) til Uøvet (0) og det spenderede fremskridts-point er atter til rådighed.

[DNR] Ekstra memer

Asimov-memet

– Du er programmeret til ikke at lade mennesker komme til skade

 • 1 XP hver gang du beskytter et menneske fra skade
 • 2 XP hver gang du lider for at hindre, at et menneske kommer til skade
 • 5 XP hver gang du hindrer, at et menneske kommer til at lide, selvom det koster dig meget dyrt.
 • 10 XP: Lad med overlæg et menneske komme til skade.

Arkitekt-memet

– Du arbejder langsigtet og med langsigtede projekter.

 • 1 XP for hver scene, hvor du arbejder på det langsigtede projekt.
 • 3 XP hver gang du gør et væsentligt fremskridt mod at gennemføre dit projekt.
 • 10 XP: Gennemfør projektet eller opgiv det.