[Quickguide] Mennesker i mikrotyngdekraft

Mennesker i det ydre rum lever under langt lavere tyngdekraft og med en langt større baggrundsstråling, end på jorden. Disse forhold løses gennem forskellige former for paramennesker eller specialiserede genfixes – men des mere avanceret en paramenneske-skabelon des sjældnere er den i brug, da paramenneske-skabeloner ingenlunde er gratis.

Kunstig tyngdekraft-generatorer findes ikke. Tyngdekraft kan kun simuleres ved roterende moduler på rumstationer. Mennesker på rumskibe og i visse habitater lever helt uden tyngdekraft, mens de på andre planeter eller på visse stationer lever med en tyngdekraft, der er mindre end 1g.

Mennesker er ikke designet fra naturens side til at leve på steder med mindre end 1g, og det giver over længere tid visse helbredsmæssige problemer, såsom svækkelse af muskler og knogler. Dette problem løses gennem forskellige genfixes.

Mennesker

Flyder

Mennesker, der er vokset under mikro-tyngdekraft eller 0g uden nogen form for kompensation. De kommer fra fattige samfund eller er førstegenerations emigranter fra 2030’erne. De er meget skrøbelige, men har en god rumlig fornemmelse (altså evnen til at kunne navigere i 3D).

Paramennesker

Tennin

Duncanite-model, der er optimeret til at leve ved 0g. Dette er anden generation af modeller beregnet til at leve i rummet. De har en fremmet rumlig fornemmelse, knoglerne svækkes ikke ved 0g, og de modstår den øgede baggrundsstråling. De er høje, spinkle og meget kønne at se på, og de har usædvanligt lange tær, der er egnede til at gribe om ting med. Udviklet i 2057. Der findes desuden varianten Wu Tsao, som en kvindelig, lesbisk model, der er udviklet af Wimmin’s Pantropic Collective, og varianten ZR-5, der alene bruges til bioroider af firmaet Xiao Chu, og de er udstyret med små sugekopper på fingre og tær.

Proto-tennin

Første generation af forsøg på at skabe et menneske, der ikke ville lide af muskel- og knoglesvind på grund af fraværet af tyngdekraft. Udviklet i 2050, og er siden blevet erstattet som minimum af Tennin-modeller. De er høje og tynde, men kraftige bygget end Tennins, til gengæld lider de fleste under en eller flere genetiske defekter, og de er mindre egnede til at leve i rummet end efterfølgende generation.

Tennin II “Anu”

Tredje generation af forsøg på at optimere mennesker til at leve i rummet. Designet kommer fra et samarbejde mellem Avatar Klusterkorp og Biotech Euphrates, hvor sidstnævnet leverer modellen under navnet “Anu”. Er stærkere end deres forgængere, Tennin, men stadigt spinklere og mere skrøbelige end almindelige mennesker. Blev udviklet i 2079.

Kumo

Parallelt med Tennin II blev denne model udviklet. De lange tær fra Tennin-modellen er blevet udviklet til faktiske hænder, og Kumo (japansk for edderkop) omend de ikke går og løber så hurtigt som mennesker, så er de meget fleksible ombord på rumskibe, da de har fire hænder at arbejde med. Blev udviklet af et hold forskere på Kaneda-stationen i 2082.

Tennin III

Videreudbygning af Tennin II, men nu med abnorm høj intelligens og stor kreativitet. Modellen lider under en række neurologiske defekter, der blandt andet kommer til udtryk i form af epilepsi. Disse defekter kan generelt afhjælpes med nanoterapi i barndommen, men håbet er at slippe af med disse defekter i næste model, tennin IV. Udviklet af Avatar Klusterkorp i 2085.

Bioroider

Vacbioroide

Udviklet i 2073 til at være slavearbejdere ombord på en asteroidefabrik, men de har siden erhvervet sig deres frihed. Eksisterer kun på rumfabrikken/-stationen Clarke-1, der ligger i lagrange 4. De er ikke særligt stærke, og har helt særlige kostbehov, deres hud er glat, delfinagtig og farveskiftende, de kan tåle vakuum ubeskyttet i længere tid af gangen, har en god rumlig sans og kan modstå den naturlige baggrundsstråling.

Void Flyer

En eksperimental model fra Kosmozavot Tenno Tanjo, smuk, høj og tynd med glat, kulsort hud hud designet til at modstå vakuum i op til en time eller mere, og langt hår designet til fungere som varmeradiator. Disse eksisterer kun i det yderste af solsystemet, hvor der også eksperimenteres med at skabe en paramenneskeversion.

Opløftede dyr

Astropus – “Octopus Astra”, “Vacsucker”

Ottearmet sprutte fra Exogenesis kom til verden første gang i 2085, som en specialiseret udgave af GenTech Pacifica Octosap. De er forbedret med kybernetiske implantater, hjernevævstilføjelser og nootropiske stoffer. Ved hjælp af en mekanisk stemmeboks kan de tale, men de er bort set udstyret med et dårligt, sort-hvid syn, omend de kan se 360 grader. De er adrætte, kan trække vejret i luft og under vand og ved mikro-g på 0,1 kan de flyve. De kan spy blæk, er opmærksomme og kan skifte hudfarve, men de er ikke særligt stærke og deres intelligens er stadig under det umodificeredes menneskes gennemsnit.

[Quickguide] Onos

Onos er en organisation, der arbejder på at fremme genetiske forbedringer, livsforlængende bioteknologi og des lignende gennem debat og oplysning. Bevægelsen har medlemmer i alle større nationer på jorden og alle større kolonier uden for jorden. Et tilbagevendende tema for organisationen er forsøget på at finde de bedste træk for det ideelle paramenneske.

Onos udgiver tidsskriftet Tomorrow’s Cradle Quarterly, hvis titel synes at være en reference til A. Clarkes Childhood‘s End.

Ifølge visse opponenter er Onos ikke navngivet efter sin grundlægger, men efter sloganet “En niche, en art”, der afspejler, at Onos betragter den igangværende voldsomme udvikling af forskellige paramennesker som værende et stadie i en evolutionær model, hvor mangfoldigheden kollapser på grund af strid mellem de forskellige varianter, så der tilbage alene er en art, nemlig homo sapiens’ evolutionære arving, på samme måde som homo sapiens er eneste overlevende hominide af sin art.

I Onos’ optik skulle det efter sigende være en parallel udvikling til det kapløb af infomorpher => Quickguide: Infomorph, der finder sted, og at ligesom paramenneskene vil udkonkurrere hinanden indtil den stærkeste art står, ligeledes vil (para)menneskeheden blive bekriget af infomorpher, indtil den stærkeste står tilbage. I den sammenhæng påstås det, at Onos vil kunstigt fremme striden mellem paramennesker for at finde vinderen, så infomorpherne kan bekriges, førend de er rede.

[Quickguide] Bioroids

Biologisk Androide, forkortet Bioroid

Gennem biogenese kan man kunstigt skabe biologisk liv. En biologisk androide er et kunstigt skabt menneske. Den typiske bioroide er bygget op over et polymer- eller carbonskelet, er genfixet, steril, designet til hurtig indlæring og reduceret søvnbehov. De fleste bioroider er ikke eksakte kopier af mennesker, i stedet er de udstyret med nano-fabrikker, der producerer de hormoner, proteiner og lignende, som mere komplekse kirtler og organer i mennesker producerer. Dertil kommer diverse former for specialdesign, som gør bioroider velegnede til særlige habitater: Det ydre rum, andre planeter, under havet, Antarktis osv.

En biologisk androide er et bevidst væsen med selvstændig tankegang. Deres juridiske position veksler fra stat til stat.

Nogle bioroider skabes “hjerneløse” og udstyres med en computerhjerne, så de kan anvendes som bioshells for infomorpher.

Se desuden oversigten over bioroider.

[Quickguide] Bioshell

Biologisk krop for infomorpher

Et shell er et legeme for en infomorph. Mekaniske legemer – mainframes, bærbare, robotter – kaldes for cybershells, tilsvarende kaldes biologiske legemer for bioshells.

En bioshell rummer en en computer i hvilken, en infomorph kan downloade. Bioshellen kan være designet til at fungere som vært for en infomorph, typisk en hjerneløs bioroide, men det kan også være et biologisk væsen, der er udstyret med en computer med et dukkeførerimplantat, der tillader infomorphen at kontrollere sin værtskrop. Denne form for bioshells er typisk ufrivillige, og denne form for highjacking betragtes som ulovlig.

Bemærk, mange mennesker bærer på en eller anden form for computer, som rummer en infomorph, men kun via et Dukkeførerimplantat kan infomorphen kontrollere sin vært fysisk – en infomorph med en stærk personlighedkan manipulere sin vært til at handle, men det er anden snak.

[Quickguide] Cybershell

Robot, androide, mainframe, bærbar, værbar

– alle udtryk for den fysiske ramme, Cybershell, som en infomorph kan downloade i. Kun mikrobotter betegnes ikke som cybershells.

Cybershells kan huse en infomorph, og den kan tage mange former. Fartøjer, bygninger, fabriksmaskineri og mekaniske kroppe er de klassiske former for cybershells. Disse former for Cybershells kan ofte teleopereres – styres på afstand af mennesker eller infomorphs.

En anden vigtig gruppe er Værbare, hvor en person har indopereret computer eller bærer en computer på kroppen. De mere eksotiske former for cybershells er rumdragtshjelme med indbyggede dyser, så de kan manøvrere på rumskibe, og komme deres bærere til undsætning, hvis rumskibet pludselig perforeres.

[Quickguide] Infomorph

Digital bevidsthed

Digitale bevidstheder kan kopieres, redigeres og slettes. De fleste lande har en lovgivning, der forbyder kopiering af digitale bevidstheder, særligt “Spøgelser”.

Der er to hovedkategorier af infomorpher: Kunstige Intelligenser og Uploads.

Kunstig Intelligens

Der findes tre hovedtyper: Nonbevidst Kunstig Intelligens (NKI), Lavbevidst kunstig Intelligens (LKI) og Bevidst Kunstig Intelligens (BKI). En kunstig intelligens skabes aktivt, enten af mennesker eller af andre infomorpher. I sjældne tilfælde kan avancerede meme-plekser udvikle sig til kunstige intelligenser, endog med selvbevidsthed.

Enhver KI har en Kompleksitetsværdi, der siger noget om, hvor avanceret programmet det er, og hvor mange terabytes det fylder.

– NKI

Avanceret computerprogram, der er i stand til at lære, men som mangler selvbevidsthed og initiativ. Rangeres i ordenen kompleksitet 4 – 10. Kompleksitet 6 svarer til et almindeligt menneske.

– LKI

Avanceret computerprogram, der besidder forstærkede simulationsprogrammer, der tillader dem, at tænke før de handler. De kører konstant simulationer, der analyserer valgmuligheder og undgår problemer, i stedet for at prøve sig frem og lære af deres fejltagelser. De kommer i kompleksitet 6 – 10, hvor 7 svarer til et almindeligt menneske.

– BKI

Selvbevidste software entiteter, der har et intellekt, der matcher eller langt overgår menneskers. De har evnen til at tænke logisk og at gøre det med en computers hastighed. Kompleksitet 7 -10, hvor 8 svarer til et almindeligt menneske.

Uploads

Et menneske, der lader sit sind kopiere eller digitalisere. Der findes tre hovedkategorier: Spøgelse, Skygge og Fragment.

– Spøgelse

Gennem en destruktiv upload – hjerneskrælning – digitaliseres en persons bevidsthed. Dette gøres som oftest ved nyligt døde personer, men kan også gøres ved levende personer, der som en del af denne proces dør biologisk. Slår processen fejl, dannes et Fragment i stedet. Et spøgelse svarer som minimum til bevidst kunstig intelligens (BKI).

Kompleksitet 7.

– Skygge

Gennem en hjernescanning kan dannes en digital kopi, der på alle leder og kanter er simplere end originalen. En Skygge er typisk ikke vidende om sine egne mangler, men mener at den besidder den fulde viden som originalen, men denne viden er ofte overfladisk. En skygge svarer typisk i kapacitet til lavbevidst kunstig intelligens (LKI). Kompleksitet 7.

– Fragment

En mislykket hjernescanning resulterer i en stærkt begrænset digital personlighed, et Fragtment, der kun rummer nogle vage erindringer, og som dement udgave af originalen. Nogle gange er det alt, hvad man kan opnår, hvis personen har været død for længe. Kompleksitet 7.