[DNR] Memer fra Los Angeles

Omdømme-netværk (Meta-meme)

Du er koblet på et eller flere omdømme-netværk, som du anvender til at vurdere andre mennesker ud fra.

 • 1XP: Fortæl i en scene, hvordan du anvender dit omdømme-netværk til at vurdere en anden person.
 • 3XP: Hver gang en anden persons status i vedkommendes omdømme-netværk påvirker din opførsel markant over for vedkommende.
 • 10XP: Kobl dig af omdømme-netværket.

Virtuelle tags (Meta-meme)

Du anvender en eller anden form for teknologi, der lader dig se virtuelle tags – det kan være kybernetiske øjen, Værbare med brille displays og lignende – og de virtuelle tags er en vigtig del af din hverdag.

 • 1XP: Fortæl i en scene, hvordan du interagerer med de virtuelle tags.
 • 3XP: Hver gang dit liv formes markant af de virtuelle tags.
 • 10XP: Hold op med at anvende virtuel-tag teknologi.

Hver spilperson besidder de to meta-memer.

[DNR] Memer fra Nairobi

Ensemble-memet (metameme)

– I din færd møder du andre mennesker, som atter møder hinanden på kryds og tværs.

 • 1 XP hver gang din spilperson er i en scene med en anden, der har Ensemble-memet.
 • 2 XP hver gang din spilperson udsætter en anden, der har Ensemble-memet, for vanskeligheder.
 • 5 XP hver gang en anden med Ensemble-memet skaber alvorlige vanskeligheder for din spilperson socialt, psykisk eller fysisk.
 • 10 XP: Ophør med at omgås andre, der har Ensemble-Memet.

Social Transition Stress Disorder-memet

– STSD blev første gang diagnosticeret i 2052. Oprindeligt blev lidelsen kaldt for Cybershell-Shock, da den ofte opstod i mødet med robotter. I dag lider flere millioner på verdensplan af denne kroniske memetiske lidelse. Ofrene er folk fra mere traditionelle samfund, der pludseligt skal omstille sig til et samfund, der er i vedvarende forvandling.

 • 1 XP hver gang du agerer manisk, stresset, depressivt på grund af omstillingspresset.
 • 3 XP hver gang du lider på grund af STSD.
 • 10 XP: Bliv behandlet for STSD, eller acceptér de voldsomme ændringer i din hverdag.

Arbejdsuegnet meme

– Din spilperson har ikke tilegnet sig nogle færdigheder, hvormed han kan sikre sig et fast job, som ikke allerede gøres langt bedre af en bioroid eller cybershell. Din karakter er dømt til evig ledighed og overførselsindkomster.

 • 1 XP hver gang din arbejdsstatus bliver bragt på banen.
 • 3 XP hver gang din arbejdsstatus er en gene for dig, f.eks. du diskrimineres eller udelukkes.
 • 10 XP: Får et arbejde, skifter karriererforløb, bliver arbejdsduelig.

Det offentlige blik-memet

– Din spilperson anvender moderne medieteknologi til frivilligt og ulønnet at dokumentere begivenheder, der har offentlig interesse, og som ofte ikke bliver fanget af de kommercielle medier, for efterfølgende at dokumentere dem på nettet.

 • 1 XP hver gang din spilperson lader sine handlinger blive påvirket af behovet for at dokumentere begivenheder af offentlig interesse.
 • 3 XP hver gang din spilperson udsætter sig selv for unødige risici eller farer for at dokumentere begivenheder af offentlig interesse.
 • 10 XP: Undlad at dokumentere en begivenhed af offentlig interesse eller bliv betalt for dokumentere bestemte hændelser.

Nyhedshund-memet

– Udstyret med moderne medieteknologi er du sendt ud i marken for at dokumentere begivenhederne, som de er ifølge det firma, som betaler din løn.

 • 1 XP hver gang du fremmer dit omdømme som nyhedshund ved at blære dig med det eller lade folk bevidne dine handlinger.
 • 3 XP hver gang du bevidst manipulerer nyheder, undlader at dokumentere dem eller hindrer deres fremkomst, hvis de nyheder er til skade for dit firma eller dets samarbejdspartnere.
 • 10 XP: dokumenter begivenheder, som er i modstrid med dit firmas politik.

Slogger-memet

– Din spilperson har indbygget en UpSlink, hvormed din person kan dokumentere, filme og kommentere sin hverdag. En slogger filmer og kommenterer sin hverdag for derefter at lægge materialet op på sin slink-log.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af dit behov for at dokumentere begivenhederne i dit liv på din slog.
 • 3 XP hver gang din spilperson udsætter sig selv for social, fysisk eller psykisk skade ved at slogge om sit liv.
 • 10 XP: Opdigt begivenheder på din slog eller nedlæg din slog-profil.

Slinkystjerne-memet

– Din spilperson har et UpSlink-implantat, hvormed tanker, følelser og billeder uploades og transmitteres via InVid-shows. Nogle er stjerner i realityshows, andre er med i underholdningsprogrammer, hvor de enten optræder i dramatiske historier eller besøger eksotiske steder og har eksotiske sanseindtryk. Nogle optræder som rapportere, andre som eventyrere.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af behovet for at underholde dit publikum.
 • 3 XP hver gang du fremmer din karriere ved at træde på andre eller ved at eliminere en rival.
 • 10 XP: Læg offentligt din karriere på hylden.

Stormjæger-memet

– Du har dedikeret din karriere og dit liv til “stormporno” – at fremskaffe detaljerede InVid og slinky-billeder fra de mest voldsomme storme op tæt på, helt tæt på.

 • 1 XP hver gang dine handlinger påvirkes af behovet for at komme nær en storm og dokumentere den helt tæt på.
 • 3 XP hver gang din spilperson optjener et “sår” ved at dokumentere storme.
 • 10 XP: Læg offentligt din karriere som Stormjæger på hylden.

Sikkiyn-memet

– I Kalifatet er bioroids ufrie. Hvis en bioroid stikker af, sender man en sikkiyn ud for at indfange den og evt. trække den tilbage. Da våbenlovene i Kalifatet er meget strenge, anvender sikkiyn’er knive i deres hverv, som ikke er et prestigefyldt hverv. En sikkiyns aktiviteter er legale i Kalifatet, så længe en sikkiyn kan fremvise en kontrakt på bioroiden. Nogle opgaver fører en sikkiyn langt uden for Kalifatets grænser.

 • 1 XP når du optræder i en scene sammen med en undvegen bioroid eller med et medlem af Al-Mu’aqqibat.
 • 3 XP når du i dit forsøg på at indfange en bioroid eller trække den tilbage, lider skade.
 • 10 XP: Lad en bioroid gå, som du har en kontrakt på.

Opløftet dyr-memet

– Du er et af de mange dyr – typisk delfiner, aber, hunde, katte og blæksprutter – der er blevet opløftet til nær-menneskelig intelligens. De færreste opløftede dyr er helt frie, men nogle menneskeaber og delfiner har fået karrierer som mediepersonligheder.

 • 1 XP hver gang din status, som opløftet dyr kommer på bane.
 • 2 XP hver gang din status bringer dig skade.
 • 5 XP hver gang konsekvenserne af din opløftethed medfører stor lidelse for din spilperson.
 • 10 XP: Opgiv din status som opløftet dyr

Web-afhængig-memet

– Du er afhængig af input og nyheder fra nettet. Der er altid en nyhedsfeed, en slog eller et InVid-show, der lige skal ses.

 • 1 XP hver gang du undlader at udføre et nødvendigt stykke arbejde, fordi du i stedet er på nettet.
 • 3 XP hver gang du undlader at fuldføre en forpligtigelse, ikke fordi omstændighederne hindrede dig, men fordi du brugte tiden på nettet.
 • 10 XP: Afskær dig selv fysisk fra internetadgang indtil du har rettet op på dine svigtede forpligtigelser.

Missionær-memet

– I det 22. århundrede eksisterer der stadig religioner og med nogle religioner kommer der missionærer. Kristne menigheder sender evangelister til Afrika og fra Kalifatet kommer der Alim for at udbrede kristendommen blandt dem, der endnu praktiserer traditionelle religioner.

 • 1 XP hver din spilperson forsvarer sin tro over for andre.
 • 2 XP hver gang din spilperson konverterer en anden til sin tro.
 • 5 XP hver gang troen forsvares, selvom det medfører stor skade for spilpersonen.
 • 10 XP: Din spilperson afsværger sin tro.

Trendjæger-memet

– Du jagter trends- og modefænomener før de bliver trends og mode. Der er store penge i at være på forkant med moden, og nogle firmaer specialiserer sig i at opsøge fænomener før de bliver trends og mode for derefter at markedsføre dem.

 • 1 XP hver gang din karakter er i en scene med et trendfænomen, som endnu ikke er blevet officielt opdaget.
 • 2 XP hver gang din karakter bruger tid og ressourcer på at “opdage” nye trendfænomener eller på at udbrede dem.
 • 5 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for store fare ved at “opdage” eller udbrede nye trends og modefænomener.
 • 10 XP: Lad et “uopdaget” trendfænomen forblive uopdaget.

Tipper-memet

– Du arbejder som meme-udbreder. Du hyres af firmaer til at udbrede reklame-memer gennem direkte kontakt med folk. Du bruger alle kneb for i sociale sammenhænge at udbrede din arbejdsgivers reklamebudskab. Målet er udbrede budskabet uden at modtageren opdager, at denne har været genstand for et reklamebudskab.

 • 1 XP hver gang du får bragt dit reklamebudskab på banen uden at afsløre dig selv som tipper.
 • 2 XP hver gang du får præsenteret dit budskab over for skeptiske folk uden at blive afsløret som tipper.
 • 5 XP hver gang du får præsenteret dit budskab uden at du bliver afsløret som tipper, selvom der ellers er seriøse forsøg på at afsløre dig som tipper.
 • 10 XP: Afsværg offentligt dit hverv.

Og så lige et stykke teknologi, der dukkede op, mens jeg sad og muntrede mig med memerne:
Teknologi: VR-faglært

Ved hjælp af KI og VR-teknologi kan du bestride forskellige håndværk. Så længe programmet er downloaded og kører kan et håndværk bestrides. Hæv en fysisk færdighed fra Uøvet (0) til Kompetent (1) ved midlertidigt at spendere 1 fremskridt på færdigheden. Når færdigheden ikke længere er i brug, sænkes den fra Kompetent (1) til Uøvet (0) og det spenderede fremskridts-point er atter til rådighed.

[DNR] Ekstra memer

Asimov-memet

– Du er programmeret til ikke at lade mennesker komme til skade

 • 1 XP hver gang du beskytter et menneske fra skade
 • 2 XP hver gang du lider for at hindre, at et menneske kommer til skade
 • 5 XP hver gang du hindrer, at et menneske kommer til at lide, selvom det koster dig meget dyrt.
 • 10 XP: Lad med overlæg et menneske komme til skade.

Arkitekt-memet

– Du arbejder langsigtet og med langsigtede projekter.

 • 1 XP for hver scene, hvor du arbejder på det langsigtede projekt.
 • 3 XP hver gang du gør et væsentligt fremskridt mod at gennemføre dit projekt.
 • 10 XP: Gennemfør projektet eller opgiv det.

[DNR] flere memer

Her er nogle ekstra memer.

Mr. Burkes memer:

Chauvinist-memet

– Din karakter besidder en uvilje mod en bestemt gruppe i samfundet (køn, alder, etnicitet, social status etc.), som han demonstrerer sin uvilje overfor.

 • 1 XP hver gang din karakter handler på baggrund af hans uvilje.
 • 3 XP hver gang din karakter lider på grund af hans uvilje.
 • 10 XP: Når din karakter ligger sin uvilje på hylden.

Loyalitets-memet

– Din karakter tilhører en bestemt organisation, firma eller forening, som han er medlem af, og er dedikeret til at støtte.

 • 1 XP hver gang din karakter gør noget, som fremmer den valgte forening.
 • 2 XP hver gang din karakter gør noget for valgte forening, som skaber problemer eller er ubelejligt for karakteren.
 • 5 XP hver gang din karakter handler for at fremme valgte forening, og det sker med stor risiko for egen person, omdømme eller velstand.
 • 10 XP: Handle i modsætning til foreningens interesser.

Pacifist-memet

– Din karakter er svoren eller programmet til ikke-vold.

 • 1 XP for hvert eventyr, hvor din karakter ikke udøver vold.
 • 2 XP hver gang din karakter ikke udøver vold, selvom det medfører mindre skade eller ubelejlighed.
 • 5 XP hver gang din karakter ikke udøver vold, selvom det det udsætter karakteren for alvorlig skade.
 • 10 XP: Når din karakter med overlæg beskadiger et andet bevidst væsen, eller din karakter mister den programmering, der hindrer voldsudøvelsen.

Hazmatekspert Oscar Lindens memer:

Fobi-memet

– Din karakter besidder en irrationel angst. Vælg en specifik fobi.

 • 1 XP hver gang din karakter undgår genstanden for hans fobi.
 • 3 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for unødig fare eller ydmygelse for at undgå genstanden for hans fobi.
 • 10 XP: Konfrontér genstanden for fobien.

Transhuman-memet

– Din karakter stræber efter at forbedre sin krop gennem genmodifikation, operationer, nanoteknologi og proteus-vira.

 • 1 XP hver gang din karakter fremmer forbedringen af sin krop.
 • 3 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for unødige risici for at forbedre sin krop.
 • 10 XP: Opgiv din søgen, afsværg den offentligt.

Paramennesket Hu Lin Tangs memer:

Misbruger-memet

– Din karakter er afhængig af en substans eller et fænomen.

 • 1 XP hver gang din karakter opfylder sit behov.
 • 3 XP hver gang behovet opfyldes på bekostning af andre.
 • 10 XP: Bliv afvænnet fra afhængigheden.

Memet om den udstødte

– Din karakter har mistet medlemsskabet af en organisation. Dette tab er lige så meget med til at definere ham, som hans medlemsskab var det.

 • 1 XP hver gang hans tidligere medlemsskab kommer på banen.
 • 2 XP hver gang fraværet af medlemsskabet bringer ham gener.
 • 5 XP hver gang adskillelsen bringer din spilperson stor skade og lidelse.
 • 10 XP: Få medlemsskab af organisationen igen.

Det transhumane menneske Charles Walkers memer:

Ekskonernes meme

– Du har mere end ekskone, og de spiller stadig en central rolle i dit liv.

 • 1 XP hver gang din karakter er i scene med en af ekskonerne.
 • 2 XP hver gang din karakter tager en beslutning, som er påvirket af en ekskone.
 • 5 XP hver gang din karakter undsætter en af dem eller gør et offer for en af dem.
 • 10 XP: Afskær enhver kontakt til ekskonerne eller genetabler ægteskabet med dem.

(NB. navnet er en spøg. Egentlig bør memet have en mere generel titel)

Charles har desuden Misbruger-memet, som står beskrevet under Hu Lin Tang.

Baseline mennesket Daniel Mbekis memer:

Viljesvag overfor memer

– Du har ingen viljestyrke, når reklamerne siger køb!

 • 1 XP hver gang din karakter tager en beslutning påvirket af et meme.
 • 3 XP hver gang din karakter lider på grund af memernes indflydelse.
 • 10 XP: Modstå et meme.

Eds-memet

– Din karakter har svoren altid at følge en ed, der påvirker hans opførsel i dagligdagen.

 • 1 XP for hvert eventyr, hvor din karakter ikke bryder eden.
 • 2 XP hver gang din karakter ikke bryder eden, selvom det vil medføre at karakteren kommer til skade eller bliver generet.
 • 5 XP hver gang din karakter ikke bryder eden, selvom det medfører stor skade for din karakter.
 • 10 XP: Bryd eden.

(Husk på, at selvom man opfylder et kriterium for at afhænde et meme, så er man ikke tvunget til afhænde memet, man har valget (og vælger man det, får man de 10 XP).

[DNR] Memer

Memer forstås spilmekanisk anderledes end en memer i selve spilverdenen. Spilmekanisk er et meme en måde at opføre sig på, som udløser XP. Memer opdeles i Motivations-Memer og Drama-Memer. Det er muligt at afhænde gamle memer og erhverve nye memer i løbet spillet. Ligeledes er det også muligt at opfinde nye memer undervejs i spillet.

En spilperson begynder med et meme, og kan erhverver sig flere i løbet af spillet.

Motivations-memer

Når en motivation bliver opfyldt i løbet af spillet giver det 1 XP, og hvis det lykkes at opfylde motivationen imod alle odds giver det 3 XP.

Drama-memer

Når drama-memet kommer i spil giver det 1 XP (maks tre gange på en aften). Når memet repræsenterer et mindre problem giver det 2 XP, og når det repræsenterer et større problem, giver det 5 XP.

At afhænde et meme

Det giver 10 XP at afhænde et meme, og gøres ved at opfylde de kriterier, der er angivet i memet. Bemærk, at man kan godt opfylde kriterierne for at afhænde et meme, uden at skulle afhænde det. Det er valgfrit om man vil afhænde et meme.

At erhverve et nyt meme

Det koster 5 XP at få et nyt meme. Det kan ikke være et meme, man tidligere har afhændet.

Hvem uddeler XP og hvornår skal det gøres?

Det er spilleren selv, der uddeler XP, og det gøres ved at meddele, at man har opfyldt memet, og derved skal have XP. Pointsne fås efter den specifikke scene er blevet spillet. I visse tilfælde kan samme meme aktiveres mere end en gang i samme scene, ligesom det er muligt at aktivere flere memer i samme scene. Det er fuldt legalt at lave en XP-maskine ud af memerne.

Som spiller har man selv et ansvar for at få draget sine memer ind i spil. Hvis et meme ikke har været aktiveret i løbet af to-tre spilgange, bør man overveje at udskifte det med et mere relevant.

Eksempler på memer:

Venskabsmeme

– Din karakter en i sit liv, som vedkommende er dedikeret til, en ven som vigtigere end andre.

 • 1 XP hver gang vedkommende er i en scene med din karakter (maks tre gange).
 • 2 XP hver gang din karakter tager en beslutning påvirket af dem.
 • 5 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for fare for at beskytte dem.
 • 10 XP: Afbryd forholdet til personen.

Bedragermemet

– Din karakter er en bedrager.

 • 1 XP hver gang gang du udgiver dig for at være en anden end dig selv.
 • 2 XP hver gang du overbeviser nogen trods stærk skepsis.
 • 5 XP hver gang dit bedrag overlever seriøse forsøg på demaskering.
 • 10 XP: Indrøm dit bedrag over dem, du har bedraget.

Masochistmemet

– Din karakter trives ved personlig smerte og lidelse.

 • 1 XP hver gang karakteren er såret.
 • 3 XP hver gang karakteren er lemlæstet.
 • 10 XP: flygte fra en kilde til fysisk eller psykisk smerte.

Magt meme

– Du er ligeglad med hvad det skal bruges til, du skal bare have det.

 • 1 XP hver gang nogle betydningsfulde skylder dig en tjeneste, du optjener prestige eller får din rival til at tabe ansigt.
 • 3 XP hver gang du ruinerer, dræber eller på anden vis eliminerer en rival, og derved forbedrer din egen position.
 • 10 XP: Giv afkald på din magt og position.

Memet om ugengældt kærlighed

– Din karakter elsker en anden, som ikke gengælder dette.

 • 1 XP hver gang din karakter tager en beslutning påvirket af dem.
 • 2 XP hver gang din karakter forsøger at vinde deres opmærksomhed.
 • 5 XP hver gang din karakter udsætter sig selv for fare for at beskytte dem eller gør et offer for dem.
 • 10 XP: Afbryd forholdet til personen.

Memet om grådighed

– Din karakter begærer ting og vogter jaloux over dem.

 • 1 XP hver gang din karakter tilegner sig en ny ejendel via sine færdigheder – må ikke være en købt eller foræret ting.
 • 2 XP hver gang din karakter tilegner sig en ny ejendel ved at slås for den.
 • 5 XP hver gang din karakter succesfuldt beskytter sine ejendele mod tyveri
 • 10 XP: Forær tingene væk.

Det revolutionære meme

– Din karakter er dedikeret til at omvælte et regime, en klasse eller eller et regerende parti.

 • 1 XP hver gang din karakter taler imod regimet eller bryder en mindre lov.
 • 2 XP hver gang din karakter agerer direkte imod regimet.
 • 5 XP hver gang din karakter udsætter sig for stor fare for at ændre på status quo.
 • 10 XP: acceptér en tjeneste fra regimet for din tavshed eller medvidende.

Andre memer: Ed, kærlighed, udstødt, manipulator, samler, pacifist, blodtørst, begær, samvittighed, kujon, tro, vogter, mission, omdømme, hævn osv.

Alle disse memer er meget generelle, og flere af dem kan konkretiseres til bestemte emner, såsom Pacifist (ikke skade biosapients), Mission (udfri bioroids), Chauvinisme (Paramennesker) eller Vogter (opløftede dyr).

Føj gerne flere til.

Og jeg føjer lige lidt til:

Nye memer (De memer, der er at finde blandt Fondens ekstrajordiske skraldemænd).

Ekstra memer

Memer fra Nairobi